โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
jag
ผู้บังคับบัญชา

พลเอก ประชาพัฒน์ วัจนะรัตน์

เจ้ากรมพระธรรมนูญ

จก.ธน. แถลงนโยบายสิทธิมนุษยชน