โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
หน้าแรก > ข่าวประกวดราคา > ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคดีของศาลทหาร
ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการจัดซื้อุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคดีของศาลทหาร

ขออนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔
เรื่อง โครงการจัดซื้อุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบการพิจารณาคดีของศาลทหาร


230609.jpg
230610.jpg