โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานผู้บังคับบัญชา

 
 

พลโท ธนา  เลาหวณิช

หัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าศาลทหารสูงสุด
 
 

พลตรี บุรวัธน์  คุปต์กาญจนากุล

รองหัวหน้าสำนักตุลาการทหาร
และตุลาการพระธรรมนูญหัวหน้าสำนักงาน
ศาลมณฑลทหาร
   

 

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สำนักตุลาการทหาร


 

 

พลตรี อรรถพล  แผ้วพาลชน

ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกลาง

   

พลตรีชัชกุล  รัตนไพบูลย์

ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าคณะฝ่ายศาลทหารสูงสุด

   

พลตรี ณครสม  เนาวบุตร

ตุลาการพระธรรมนูญ
รองหัวหน้าศาลทหารสูงสุด

 

พลตรี สมพงษ์  จิณสิทธิ์

ตุลาการพระธรรมนูญ
หัวหน้าศาลทหารกรุงเทพ