โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร

สำนักงานผู้บังคับบัญชา


 

พลตรี นิติน  ออรุ่งโรจน์

หัวหน้าอัยการทหาร

 

นาวาเอกหญิง นันทวัน  นิลพงษ์

รองหัวหน้าอัยการทหาร

 

หัวหน้าหน่วยขึ้นตรง สำนักอัยการทหาร กรมพระธรรมนูญ


 


พันเอก รณกร  สระแกทอง

ผู้อำนวยการกองอัยการศาลทหารกรุงเทพ
สำนักอัยการทหาร

 


พันเอกหญิง ยุรยาท  นิโลดม   

ผู้อำนวยการกองอัยการอุทธรณ์และฎีกา
และอัยการอุทธรณ์และฎีกา
สำนักอัยการทหาร


พันเอก          -                 

ผู้อำนวยการกองอัยการวิชาการ
สำนักอัยการทหาร