ติดต่อเรา

 
กรมพระธรรมนูญ

อาคารเทิดราชา สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
ถนนศรีสมาน ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์
ประชาสัมพันธ์ : 02 224 0041
ศาลทหารกรุงเทพ : 02 222 3887


email : admin.jag@mod.go.th