ติดต่อเรา

กรมพระธรรมนูญ
ถนน หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
โทร. 0 2224 0041

สำนักตุลาการทหาร
ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
โทร. 0 2950 5940
email : jag.opsd@gmail.com