ติดต่อเรา
กรมพระธรรมนูญ
ถนน หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 10200
        โทร. 0 2224 0041
สำนักตุลาการทหาร
ชั้น 8 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (แจ้งวัฒนะ) ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด นนทบุรี 11120
        โทร. 0 2950 5940
         email : jag.opsd@gmail.com
 
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม