คำสั่ง กห.
ลำดับ เลขที่คำสั่ง Download เอกสาร
๑. ๑๐๓/๒๕๕๘ ลง ๕ ก.พ.๕๘ Download
๒. ๑๐๔/๒๕๕๘ ลง ๕ ก.พ.๕๘ Download

ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม