สิทธิของพยานในการร้องขอคุ้มครองพยาน
สิทธิของพยานในการร้องขอคุ้มครองพยาน
บทที่ ๑     บทนำ
บทที่ ๒     แนวคิดและหลักเกี่ยวกับสิทธิการได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในฐานะพยาน
บทที่ ๓     สาระสำคัญพื้นฐานเกี่ยวกับการคุ้มครองพยาน
บทที่ ๔     สิทธิและการใช้สิทธิการได้รับความคุ้มครองความปลอดภัยในฐานะพยาน
บทที่ ๕     สรุป  
แผนผังสิทธิของพยาน
ผนวก
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม