โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
จก.ธน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่ข้าราชการสังกัด ธน.
  เมื่อวันที่ ๒๕ ต.ค.๖๕, ๑๓๓๐ จก.ธน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารสัญญาบัตร จำนวน ๒ นาย และนายทหารประทวน จำนวน ๑ นาย
ซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น ในการนี้ จก.ธน. ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการประดับยศ 
โดยมี หน.สตท., ผช.จก.ธน., หอท., ตธน.หนศ.ศท.ก.ท. และ หน.นขต.ธน. ร่วมพิธี ณ ห้อง ประชุม ธน. ชั้น ๔ (หลักเมือง)

LINE_ALBUM_๒๐-๑๐-๖๕_๒๒๑๐๒๕_4_0.jpg

LINE_ALBUM_๒๐-๑๐-๖๕_๒๒๑๐๒๕_3_0.jpg

LINE_ALBUM_๒๐-๑๐-๖๕_๒๒๑๐๒๕_2_0.jpg

LINE_ALBUM_๒๐-๑๐-๖๕_๒๒๑๐๒๕_1_0.jpg

LINE_ALBUM_๒๐-๑๐-๖๕_๒๒๑๐๒๕_0_0.jpg

LINE_ALBUM_๒๐-๑๐-๖๕_๒๒๑๐๒๕.jpg