โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
จก.ธน. กรุณามอบไข่ไก่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ธน.
เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย.๖๕ จก.ธน. ได้กรุณามอบไข่ไก่ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการของ ธน.

LINE_ALBUM_๑๐-๑๑-๖๕-จก-ธน-กรณามอบไขไกใหแกขาร-_221121_0.jpg

LINE_ALBUM_๑๐-๑๑-๖๕-จก-ธน-กรณามอบไขไกใหแกขาร-_221121_1-(1).jpg

LINE_ALBUM_๑๐-๑๑-๖๕-จก-ธน-กรณามอบไขไกใหแกขาร-_221121_2.jpg

LINE_ALBUM_๑๐-๑๑-๖๕-จก-ธน-กรณามอบไขไกใหแกขาร-_221121_3.jpg

LINE_ALBUM_๑๐-๑๑-๖๕-จก-ธน-กรณามอบไขไกใหแกขาร-_221121_4.jpg