โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
   เมื่อวันที่ ๑๑ ต.ค.๖๕, ๐๗๓๐ จก.ธน. เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม โดยมีนายทหารชั้นนายพล, หน.นขต.ธน., ข้าราชการ, ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ ร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าอาคาร ธน. (หลักเมือง)

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_10.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_9.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_8.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_7.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_6.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_5.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_4.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_2.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_3.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_0.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_4-(1).jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_3-(1).jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_2-(1).jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_1.jpg

batch_LINE_ALBUM_๑๑-๑๐-๖๕-ทำบญตกบาตร-วนคลายวนสวรรค-๙_๒๒๑๐๑๑_0-(1).jpg