โทร 02 224 0041 วันทำการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
ปรับขนาดตัวอักษร
จก.ธน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวน

  เมื่อวันที่ ๑๘ ต.ค.๖๕, ๑๒๓๐ จก.ธน. เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศแก่นายทหารประทวนซึ่งได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น
จำนวน ๑ นาย ในการนี้ จก.ธน. ได้กล่าวให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับการประดับยศ  โดยมี หน.สตท. ร่วมพิธี ณ ห้อง จก.ธน.

LINE_ALBUM_๑๙-๑๐-๖๕-พธประดบเครองหมายยศนายทหา.jpg

LINE_ALBUM_๑๙-๑๐-๖๕-พธประดบเครองหมายยศนายทหา_0-(1).jpg

LINE_ALBUM_๑๙-๑๐-๖๕-พธประดบเครองหมายยศนายทหา_1.jpg