หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ
กองกฤษฎีกาทหารและการต่างประเทศ
                มีหน้าที่เกี่ยวกับการตรวจและร่างกฎหมาย ข้อบังคับและระเบียบที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย สนับสนุน ควบคุมและฝึกอบรมด้านกฤษฎีกาทหารแก่ นายทหารพระธรรมนูญ การค้นคว้าและรวบรวมวิชาการทางกฎหมาย งานเกี่ยวกับกฎหมายและความตกลงระหว่างประเทศ และประสานงานกับฝ่ายทหารของต่างประเทศ มีผู้อำนวยการกองกฤษฎีกาทหารและต่างประเทศเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม