หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > กองคุ้มครองพยาน
กองคุ้มครองพยาน
               มีหน้าที่ด้านคุ้มครองพยานตามพระราชบัญญัติคุ้มครองพยานในคดีอาญาสนับสนุนการทำงานของคณะกรรมการคุ้มครองพยานกระทรวงกลาโหม ติดต่อประสานงานกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองพยานในคดีอาญาทั้งในและนอกกระทรวงกลาโหม มีผู้อำนวยการกองคุ้มครองพยาน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม