หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย
กองสงเคราะห์ทางกฎหมาย
               มีหน้าที่เกี่ยวกับกิจการทนายทหารในศาลทหาร รับปรึกษาให้คำแนะนำช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ข้าราชการทหาร ทหารกองประจำการและครอบครัวสนับสนุนควบคุมและฝึกอบรมทางวิชาการด้านทนายทหารแก่นายทหารพระธรรมนูญ มีผู้อำนวยการกองสงเคราะห์ทางกฎหมายเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ 
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม