หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > สำนักงานการเงิน
สำนักงานการเงิน
                 หน้าที่เกี่ยวกับการเบิกเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการบัญชีเงินราชการของกรมพระธรรมนูญ ให้เป็นไปตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ มีหัวหน้านายทหารการเงินเป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม