หน้าแรก > การแบ่งส่วนราชการ > สำนักงานงบประมาณ
สำนักงานงบประมาณ
                 มีหน้าที่เกี่ยวกับงบประมาณของกรมพระธรรมนูญ จัดทำ บริหาร และควบคุมงบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร รวมทั้งติดตาม วิเคราะห์ และประเมินผล ให้เป็นไปตามนโยบายระเบียบ หลักเกณฑ์ และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย มีหัวหน้าสำนักงานงบประมาณ เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม