ศาลทหารชั้นต้น
                    ศาลทหารชั้นต้น เทียบได้กับศาลชั้นต้นของพลเรือน มีอยู่ ๔ ประเภท คือ
ประเภทที่ ๑ ศาลจังหวัดทหาร ซึ่งมีลักษณะคล้ายศาลแขวงของพลเรือนศาลทหารประเภทนี้มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีน้อยกว่าศาลทหารชั้นต้นประเภทอื่น ๆ
ประเภทที่ ๒ ศาลมณฑลทหาร ซึ่งมีลักษณะคล้ายศาลจังหวัดของพลเรือน มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีมากกว่าศาลจังหวัดทหาร
ประเภทที่ ๓ ศาลทหารกรุงเทพ ซึ่งมีลักษณะคล้ายศาลอาญาของพลเรือน มีอำนาจในการพิจารณาพิพากษาคดีมากกว่าศาลทหารชั้นต้นประเภทอื่น ๆ
ประเภทที่ ๔ ศาลประจำหน่วยทหาร ศาลทหารชั้นต้นประเภทสุดท้ายนี้มีลักษณะพิเศษไม่อาจเทียบกับศาลพลเรือนใดได้
ถ.หลักเมือง แขวง พระบรมมหาราชวัง เขต พระนคร
กรุงเทพมหานคร 10200  โทรศัพท์: 02 224 0041
อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(แจ้งวัฒนะ) ชั้น 8
ต.บ้านใหม่ ปากเกร็ด นนทบุรี 11120 โทรศัพท์: 02 950 5940
e-mail: jag.opsd@gmail.com
สถิติผู้เข้าชม